Over ons

Mogelijke vragen en moeilijkheden waarmee je bij ons terecht kan:

 

Kinderen en jongeren:

– Emotionele problemen: angsten en fobieën, verlieservaringen, traumatische ervaringen, laag zelfbeeld, dwangklachten, piekeren, omgaan met een beperking of anders zijn, separatiemoeilijkheden,…

– Gedragsmoeilijkheden: Woedebuien, opstandig gedrag, bazig  gedrag, subassertief gedrag/over zich heen laten lopen,…

– Problemen in de ontwikkeling: zindelijkheidsproblemen, eetproblemen, moeilijke hechting, slaapproblemen, beperkte sociale vaardigheden, worstelingen in identiteit,…

-…

 

Ouders

  • Begeleiding of vragen bij bovenstaande moeilijkheden
  • Opvoedingsondersteuning
  • Ouderschapsbegeleiding voor, tijdens en na een scheiding of in een nieuw-samengesteld gezin

 

 

(Jong)volwassenen

  • Emotionele problemen: stress, angst, laag zelfbeeld, depressieve gevoelens, burn-out, piekeren, eetproblemen, slaapproblemen,…
  • Studiegebonden problemen: studiekeuze, faalangst, uitstelgedrag, perfectionisme,…

-Intelligentietesting voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Dit kan in het kader van de begeleiding voorgesteld worden, maar kan ook in functie van terugbetaling voor logopedie uitgevoerd worden.

-Onderzoek naar aandacht en concentratie

-Belevingsonderzoek

-klasobservatie

Als partners (gehuwd of samenwonend) uit elkaar gaan komen er vaak heel wat emoties bij kijken: boosheid, ontgoocheling, verdriet, woede, enzovoort. Bijgestaan door een bemiddelaar probeer je de zaken zo goed mogelijk te regelen. Een bemiddelaar waakt over het proces van onderhandelen en is ten allen tijde neutraal.  Een bemiddelaar helpt je om emoties een plaats te geven en toch zakelijk te onderhandelen. Het doel is tot een duurzame overeenkomst te komen, waar beide partijen zich goed bij voelen.

De gemaakte overeenkomst kan in een juridisch correcte vorm worden gegoten, zodat deze aan de rechtbank kan worden voorgelegd bij een EOT-procedure (echtscheiding in onderlinge toestemming).

 

Ouderschapsbemiddeling is een specifieke vorm van familiale bemiddeling waarbij je als (ex)-partners nadenkt over de organisatie van het ouderschap na de (echt)scheiding. Conflicten rond het ouderschap (na de scheiding) zijn vaak een bron voor kopzorgen. Deze conflicten kunnen lang aanslepen en bij momenten heel erg oplaaien. Voor kinderen kan dit heel erg wegen op hun welbevinden. Een overeenkomst over een aantal ouderschapszaken kan een bron van rust zijn in woelige tijden.

Het doel van ouderschapsbemiddeling is om in onderling overleg tot een ouderschapsplan te komen. Hierin worden volgende elementen opgenomen: (1) de verblijfsregeling van het kind en de omgang met de ouders, (2) de zorg- en opvoedingstaken van de ouders, (3) de kosten met betrekking tot het kind en (4) de informatie-uitwisseling tussen de ouders.

 

(Ouderschaps)bemiddeling is niet beperkt tot wettelijk gehuwde partners, maar is even zinvol in geval van scheiding tussen (wettelijk/feitelijk) samenwonenden of niet-samenwonenden.

 

We onderscheiden vier fasen in het bemiddelingsproces:

In de eerste sessie wordt stilgestaan bij het traject van bemiddeling. Samen bekijken we de verschillende oplossingswegen voor jullie situatie en leggen we voor- en nadelen van elke weg naast elkaar. Indien je je engageert om via bemiddeling verder te werken, dan wordt het bemiddelingsprotocol door alle partijen ondertekend op het einde van deze sessie.

In een tweede fase wordt stilgestaan bij de zaken die geregeld moeten worden en de meningsverschillen die er zijn. We bespreken deze uitvoerig, rekening houden met wat kan, mag en moet.

In een derde fase staan we stil bij wat elk van jullie in het gezin belangrijk vinden bij deze meningsverschillen en bij een nieuwe overeenkomst. Wat zijn de verschillende wensen, wat zijn de verschillende bezorgdheden?

In een laatste fase zoeken we naar oplossingen die tegemoet komen aan jullie wensen en bezorgdheden.

THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE  IS TO CREATE  IT

 

LOOPBAANCOACHING

VOOR WIE EN WAT KOST HET?

Elke werknemer en zelfstandige heeft recht op 7 uur loopbaancoaching om de 6 jaar: je vraagt hiervoor loopbaancheques aan bij de VDAB, dit kost je 40 € voor de eerste 4 uur en 40 € voor de volgende 3 uur. Je maakt een afspraak bij een loopbaancoach die door de VDAB erkend is. Katrien is hiervoor erkend en gemandateerd via het loopbaancentrum ‘Wijswerken’.

AANBOD

JE ZIT NIET (MEER) LEKKER IN JE JOB?
HET WERK LAAT JE NIET MEER LOS?
JE BENT GESTRESST? OVERMOE?
JE VOELT JE NIET GEWAARDEERD?
IS DIT HET NU? IS HET DIT WAT JE WIL?
JE WILT WEL WAT ANDERS, MAAR JE WEET NIET HOE ERAAN BEGONNEN?

Ik structureer samen met jou je loopbaan- en werk-gerelateerde vragen, zoek met je naar je wensen en je krachten, je talenten, stimulerende en beperkende gedachten en overtuigingen,  de te zetten stappen…

Ik put hiervoor uit een groot arsenaal methodieken en jarenlange ervaring en ik begeleid je naar meer welzijn in je professionele leven.

 

STIJL EN FOCUS

Empathie, echtheid, vertrouwen en diepgang kenmerken mijn coachingstijl. Samen gaan we op zoek naar je wensen, drijfveren, blokkades en vooral: naar je passies. Wat heb je nodig om deze te ontdekken en te verwezenlijken? Wie ben je echt, wat wil je echt en wat houdt je tegen?

Wat zijn stappen naar doelen die je echt wil, passend bij wie je bent en die je leuk vindt? Hoe af en toe tot rust komen en ruimte scheppen om bij jezelf, je dromen en drijfveren te komen?

Kinesitherapie/bewegingsconsulentie

Mijn specialisaties zijn acute en chronische houdingsklachten, fysieke begeleiding bij aanhoudende pijn en vermoeidheid, lymfedrainage, pre- en postnatale kine en relaxatietherapie.

Ik werk ook samen met de therapeuten van Op Expeditie om psychische processen makkelijker te laten verlopen.

Meer info over de verschillende indicaties en behandelingen is te vinden op www.praktijkvoorzelfzorg.be/aanbod

We werpen eerst een brede blik op je klachten en de beïnvloedende factoren en onderzoeken samen de mogelijkheden. 

Dikwijls verwachten we een snelle oplossing voor onze klachten. ‘Meestal’ is er voor een duurzaam herstel ook een leerproces nodig.

Ik heb steeds aandacht voor deze vragen:

Heb je ergonomisch advies nodig zodat je lichaam in veiligheid kan herstellen van klachten? 

Hoe kan je overbelasting vermijden en spierspanning afbouwen met rusthoudingen en zachte rektechnieken?

Hoe kan je zonder focus en zonder kracht je manier van houden en bewegen terug laten gebeuren?

Goed leren zorgen voor jezelf is voor mij de basis van elke behandeling, tijdens de behandelreeks en voor de toekomst.

Begeleiding doorheen je zwangerschap: waarom heb je rugpijn of bekkeninstabiliteit in deze periode? Hoe kan je je voorbereiden op de bevalling?

Na je bevalling kan je langs komen om je lichaam te helpen met het herstel. (vanaf 5 weken na een vaginale bevalling, vanaf 8 weken bij een keizersnede)

Wanneer kan lymfdrainage nuttig zijn?

– Bij zwellingen zoals lymfoedeem; na een ongeval of operatie.
– Als preventie van lymfoedeem na klieruitruiming bij kankerbehandeling of bij een effectief oedeem.
– Als voorbereiding op een (gelaats-)operatie.
– Bij klachten als gevolg van stress bv slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn, vruchtbaarheidsproblemen.
– Bij keel-, neus-, en ooraandoeningen, bv sinusitis.
– Bij verstuikingen of bloeduitstortingen.
– Bij reuma (ontstekingen) of artrose.

Voel je je soms ‘kip zonder kop’? Je weet niet meer goed waar je naar toe loopt?

Het omgekeerde gebeurt ook wel eens: ‘kop zonder kip’, je zit zodanig in je hoofd dat je niet meer voelt wat er precies gebeurt met je lichaam en je raakt je grenzen kwijt.

Als je je lichaam beter kan (aan)voelen, wordt het makkelijker om te ervaren wat je gedachten en emoties doen met je lichaam. De constante samenwerking tussen denken en voelen zal je sneller opmerken. Woorden vinden voor emoties en gedachten wordt op die manier eenvoudiger. 

Een stressfactor zorgt voor een vervorming van je lichaam, je houding verandert. Je voelt je gespannen. Je wilt je wel ontspannen en loslaten maar telkens geraak je terug in de knoop. 

Door even bewust bezig te zijn met je houding leer je hoe je langer kan zitten, staan, stappen… zonder moeite, zonder moe te worden, zonder je best te moeten doen. 

Op een speelse manier ga je met jezelf aan de slag en er komt meer kip aan je kop! 

Je ademhaling gebeurt ook terug vanzelf.

Stilaan zal je lichaam automatisch beginnen kiezen voor deze veilige en energievriendelijke manier van houden en bewegen.

Je hoeft dan niet meer bezig te zijn met wat er gebeurt in je omgeving. Je krijgt zelfvertrouwen dat het je wel zal lukken.

Kom vooral ervaren wat deze woorden betekenen.

Meer info op www.praktijkvoorzelfzorg.be.

Wandelen op maandag  (tot 30/6/22)

Een uurtje wandelen in het Verloren Bos in Lokeren.

Onderweg krijg je wandeltips om met meer gemak en met minder moeite te bewegen.

Angst om te vallen vermindert als je ogen en voeten beter samenwerken! 

Het afspreekpunt is aan het Koetshuis (Aardeken 1-6) om 9u.

Als je wilt deelnemen, stuur je een sms naar 0494/819160 (Lies Van Puyvelde). 

Bijdrage: 5 euro per wandeling, tot 30/6/22

Doorvoeld Bewegen
De workshops DoorvoeldBewegen gaan door in een kleine groep, met max 5 personen. Deels volgens een thema, deels op maat. Noem het geen oefeningen, yoga, of workout. Eerder een speels leermoment om meer uit je eigen houding te krijgen met minder moeite.

Een sessie van 2u bedraagt 30 euro, je schrijft in via mail: info@praktijkvoorzelfzorg.be

Terugkomdagen DoorvoeldBewegen
Volg(de) je reeds een basistraject?
 Nood aan een heropfrissing in groep?


Vanaf januari 2022 is er een maandelijkse herhalingsmoment.Volgende workshop: 
02/05/22 van 19u tot 21u


Opgeruimd aan de slag
Of het nu gaat over de lente-schoonmaak of je tuin lente-klaar maken, hoe begin je er aan zonder last aan je rug, nek of knieën achteraf?

20/05/22 van 19u tot 21u.


Vergroot je veerkracht
Uitdagende periodes zoals bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar dwingen ons bijna om ons aan te passen.
Meestal doen we dat op de manier die we gewend zijn, op een manier die we gezien of geleerd hebben.
Maar soms is het net die gewoonte die ons klachten kan geven.
Als je geleerd hebt om je best te doen, zal je nu ook nog meer je best doen.
Want… we willen koste wat kost niet omvallen, we willen overeind blijven, ons recht houden, ons sterk houden voor de ander.

Interessante uitdrukkingen… Hoe vertaalt zich dat in onze houding? Met heel veel moeite hou je je sterk, je spant je op, je recht je rug, borst vooruit, tanden op elkaar als het nodig is en je blijft lachen.

Stel dat je niet meer je best hoeft te doen, dat er maar een beetje energie nodig is om terug in vorm te komen en te blijven. Stel dat je door uit te blazen enkele keren doorheen je dag – niet enkel in de zetel in het weekend of op vakantie – terug kan ontspannen. 

10/06/22 van 19u tot 21u.


Workshop voor bureauwerkers
Voor iedereen die enkele uren per dag aan de computer zit. 

Krijg en ervaar een antwoord op al je bureauvragen.

20/06/22 van 19u tot 21u.


Meer info: www.praktijkvoorzelfzorg.be/workshops