Over ons

Mogelijke vragen en moeilijkheden waarmee je bij ons terecht kan:

 

Kinderen en jongeren:

– Emotionele problemen: angsten en fobieën, verlieservaringen, traumatische ervaringen, laag zelfbeeld, dwangklachten, piekeren, omgaan met een beperking of anders zijn, separatiemoeilijkheden,…

– Gedragsmoeilijkheden: Woedebuien, opstandig gedrag, bazig  gedrag, subassertief gedrag/over zich heen laten lopen,…

– Problemen in de ontwikkeling: zindelijkheidsproblemen, eetproblemen, moeilijke hechting, slaapproblemen, beperkte sociale vaardigheden, worstelingen in identiteit,…

-…

 

Ouders

  • Begeleiding of vragen bij bovenstaande moeilijkheden
  • Opvoedingsondersteuning
  • Ouderschapsbegeleiding voor, tijdens en na een scheiding of in een nieuw-samengesteld gezin

 

 

(Jong)volwassenen

  • Emotionele problemen: stress, angst, laag zelfbeeld, depressieve gevoelens, burn-out, piekeren, eetproblemen, slaapproblemen,…
  • Studiegebonden problemen: studiekeuze, faalangst, uitstelgedrag, perfectionisme,…

-Intelligentietesting voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Dit kan in het kader van de begeleiding voorgesteld worden, maar kan ook in functie van terugbetaling voor logopedie uitgevoerd worden.

-Onderzoek naar aandacht en concentratie

-Belevingsonderzoek

-klasobservatie

Als partners (gehuwd of samenwonend) uit elkaar gaan komen er vaak heel wat emoties bij kijken: boosheid, ontgoocheling, verdriet, woede, enzovoort. Bijgestaan door een bemiddelaar probeer je de zaken zo goed mogelijk te regelen. Een bemiddelaar waakt over het proces van onderhandelen en is ten allen tijde neutraal.  Een bemiddelaar helpt je om emoties een plaats te geven en toch zakelijk te onderhandelen. Het doel is tot een duurzame overeenkomst te komen, waar beide partijen zich goed bij voelen.

De gemaakte overeenkomst kan in een juridisch correcte vorm worden gegoten, zodat deze aan de rechtbank kan worden voorgelegd bij een EOT-procedure (echtscheiding in onderlinge toestemming).

 

Ouderschapsbemiddeling is een specifieke vorm van familiale bemiddeling waarbij je als (ex)-partners nadenkt over de organisatie van het ouderschap na de (echt)scheiding. Conflicten rond het ouderschap (na de scheiding) zijn vaak een bron voor kopzorgen. Deze conflicten kunnen lang aanslepen en bij momenten heel erg oplaaien. Voor kinderen kan dit heel erg wegen op hun welbevinden. Een overeenkomst over een aantal ouderschapszaken kan een bron van rust zijn in woelige tijden.

Het doel van ouderschapsbemiddeling is om in onderling overleg tot een ouderschapsplan te komen. Hierin worden volgende elementen opgenomen: (1) de verblijfsregeling van het kind en de omgang met de ouders, (2) de zorg- en opvoedingstaken van de ouders, (3) de kosten met betrekking tot het kind en (4) de informatie-uitwisseling tussen de ouders.

 

(Ouderschaps)bemiddeling is niet beperkt tot wettelijk gehuwde partners, maar is even zinvol in geval van scheiding tussen (wettelijk/feitelijk) samenwonenden of niet-samenwonenden.

 

We onderscheiden vier fasen in het bemiddelingsproces:

In de eerste sessie wordt stilgestaan bij het traject van bemiddeling. Samen bekijken we de verschillende oplossingswegen voor jullie situatie en leggen we voor- en nadelen van elke weg naast elkaar. Indien je je engageert om via bemiddeling verder te werken, dan wordt het bemiddelingsprotocol door alle partijen ondertekend op het einde van deze sessie.

In een tweede fase wordt stilgestaan bij de zaken die geregeld moeten worden en de meningsverschillen die er zijn. We bespreken deze uitvoerig, rekening houden met wat kan, mag en moet.

In een derde fase staan we stil bij wat elk van jullie in het gezin belangrijk vinden bij deze meningsverschillen en bij een nieuwe overeenkomst. Wat zijn de verschillende wensen, wat zijn de verschillende bezorgdheden?

In een laatste fase zoeken we naar oplossingen die tegemoet komen aan jullie wensen en bezorgdheden.

THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE  IS TO CREATE  IT

 

LOOPBAANCOACHING

VOOR WIE EN WAT KOST HET?

Elke werknemer en zelfstandige heeft recht op 7 uur loopbaancoaching om de 6 jaar: je vraagt hiervoor loopbaancheques aan bij de VDAB, dit kost je 40 € voor de eerste 4 uur en 40 € voor de volgende 3 uur. Je maakt een afspraak bij een loopbaancoach die door de VDAB erkend is. Katrien is hiervoor erkend en gemandateerd via het loopbaancentrum ‘Wijswerken’.

AANBOD

JE ZIT NIET (MEER) LEKKER IN JE JOB?
HET WERK LAAT JE NIET MEER LOS?
JE BENT GESTRESST? OVERMOE?
JE VOELT JE NIET GEWAARDEERD?
IS DIT HET NU? IS HET DIT WAT JE WIL?
JE WILT WEL WAT ANDERS, MAAR JE WEET NIET HOE ERAAN BEGONNEN?

Ik structureer samen met jou je loopbaan- en werk-gerelateerde vragen, zoek met je naar je wensen en je krachten, je talenten, stimulerende en beperkende gedachten en overtuigingen,  de te zetten stappen…

Ik put hiervoor uit een groot arsenaal methodieken en jarenlange ervaring en ik begeleid je naar meer welzijn in je professionele leven.

 

STIJL EN FOCUS

Empathie, echtheid, vertrouwen en diepgang kenmerken mijn coachingstijl. Samen gaan we op zoek naar je wensen, drijfveren, blokkades en vooral: naar je passies. Wat heb je nodig om deze te ontdekken en te verwezenlijken? Wie ben je echt, wat wil je echt en wat houdt je tegen?

Wat zijn stappen naar doelen die je echt wil, passend bij wie je bent en die je leuk vindt? Hoe af en toe tot rust komen en ruimte scheppen om bij jezelf, je dromen en drijfveren te komen?

Goed zorgen voor jezelf is voor mij de basis van elke behandeling, tijdens de behandelreeks en in de toekomst.

We werpen een brede blik op je probleem en onderzoeken samen de mogelijkheden. Ik leer je HOE je zelf vooruit kan geraken met je klachten. Welke (onbewuste) gewoontes hebben je tot hier gebracht? Door te vertragen zal je voelen hoe je beweegt en wat er makkelijker en veiliger is voor je lichaam.

Je kan bij mij terecht met lokale (bv val op de schouder) en/of regionale problemen van het bewegingsstelsel: bv spierpijnen, gewrichtsklachten, trapeziussyndroom, rugpijn, bekkenklachten, scoliose…

Misschien heb je reeds veralgemeende klachten en heb je aanhoudende last van vermoeidheid, chronische pijn, angst- en paniekaanvallen, hoofdpijn, druk op de borst, hyperventilatie, buikkrampen,…

Je bevindt je in een toestand waarbij je je dagelijkse activiteiten niet meer kan doen zoals gewenst.

Begeleiding doorheen je zwangerschap: waarom heb je rugpijn of bekkeninstabiliteit in deze periode? Hoe kan je je voorbereiden op de bevalling?

Na je bevalling kan je langs komen om je lichaam te helpen met het herstel. (vanaf 5 weken na een vaginale bevalling, vanaf 8 weken bij een keizersnede)

Wanneer kan lymfdrainage nuttig zijn?

– Bij zwellingen zoals lymfoedeem; na een ongeval of operatie.
– Als preventie van lymfoedeem na klieruitruiming bij kankerbehandeling of bij een effectief oedeem.
– Als voorbereiding op een (gelaats-)operatie.
– Bij klachten als gevolg van stress bv slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn, vruchtbaarheidsproblemen.
– Bij keel-, neus-, en ooraandoeningen, bv sinusitis.
– Bij verstuikingen of bloeduitstortingen.
– Bij reuma (ontstekingen) of artrose.