FAQ

Een ‘psycholoog’ is iemand die de vijfjarige universitaire studie klinische psychologie met succes heeft afgerond en die erkend is door de Psychologencommissie. Daarenboven heeft deze een visum.

Een ‘psychotherapeut’ is iemand die een gespecialiseerde, langdurige (minstens 3 jaar, vaak 4 jaar) psychotherapeutische opleiding heeft afgerond. Opgelet, een psychotherapeut is niet altijd een klinisch psycholoog! Een ‘klinisch psycholoog-psychotherapeut’ heeft zowel de 5 jaren universitaire studies afgerond, alsook een therapeutische opleiding in een specifieke psychotherapeutische stroming afgerond.

In Vlaanderen is er nog steeds geen wettelijke erkenning voor  psychotherapeuten. Concreet wil dit zeggen dat iedereen zich psychotherapeut mag noemen en dat het steeds belangrijk is de opleidingen van een psychotherapeut grondig te checken.

Een ‘klinisch psycholoog’ is geen ‘psychiater’. Een ‘psychiater’ is een arts en kan en mag medicatie voorschrijven en/of kan u vrij schrijven van school/werk. Een ‘klinisch psycholoog’ kan en mag dit niet.

Een psycholoog helpt veel kinderen bij hoe ze zich voelen. Als je je vaak boos, bang of verdrietig voelt, kan een psycholoog samen met jou zoeken hoe je je anders kan voelen en/of hoe je je gevoelens anders kan uiten. Geef je kind zoveel mogelijk voorbeelden waarom je de stap naar een psycholoog zet, en zeg erbij dat ook jij gaat. Het is niet enkel het kind dat moet veranderen, iedereen helpt een beetje mee om iets aan de situatie te veranderen. Voor sommige kinderen helpt het als ze weten dat ze niet het enige kind zijn dat naar een psycholoog gaan.

Naast de praktische informatie die gegeven wordt, wordt er in een eerste gesprek kennis gemaakt. De psycholoog wil jou beter leren kennen, wie je bent, wat je allemaal doet, wat je sterktes zijn, wat er goed loopt, maar ook waarvoor je in begeleiding wenst te komen. Ook doelen en verwachtingen worden besproken. Er wordt bekeken of de psycholoog jou kan helpen, of beter doorverwijst naar iemand met een bepaalde specialisatie. Er moet ook een klik zijn met de psycholoog, de zogenaamde ‘therapeutische relatie’ is belangrijk in het therapeutisch proces.

Er wordt reclame gemaakt voor de ‘geconventioneerde psycholoog’. Jammer genoeg kunnen psychologen  ten vroegste vanaf  maart intekenen in het systeem, en zal slechts 3% van de psychologen hier effectief ook op kunnen intekenen. Daarnaast zal er ook beperkt worden wie aanspraak kan maken op dit systeem. We kunnen concluderen dat er nog steeds geen algemene terugbetaling voorzien is voor psychotherapie. Elke mutualiteit kiest hoeveel sessies en hoeveel er per sessie terugbetaald worden. Je kan dit navragen bij je mutualiteit of bij je psycholoog. Zij kunnen je daar meer uitleg over geven.

Een afspraak maken kan via het GSM-nummer van de desbetreffende medewerker. Indien je niet zeker weet bij welke medewerker je het best terecht kan, zal de medewerker die je belt, je wel doorverwijzen. Een afspraak maken kan ook steeds via mail.

Een afspraak annuleren kan telefonisch of per sms. Afspraken die laattijdig (minder dan 48u op voorhand) geannuleerd worden, zullen aangerekend worden. De medewerker houdt immers de tijd vrij en kan niemand anders inplannen.

Betaling gebeurt cash of via payconic.

Indien u te laat zal zijn, gelieve ons dan een seintje te geven, zodat we weten dat u onderweg bent.

Overleg met derden is dikwijls aangewezen en hier staat de psycholoog ook zeker voor open. Indien er overleg plaatsvindt op locatie, bv. op een school, wordt de tijd ter plaatse en een kilometervergoeding aangerekend.

Neen, u kan op doorverwijzing langskomen, maar dit kan evengoed op eigen initiatief. Indien er mogelijkheid is tot terugbetaling, kan het zijn dat de mutualiteit wel een verwijzing van de dokter vraagt.

De ‘wachttijden’ zijn zeer wisselend en is afhankelijk van het moment en per medewerker. Wij trachten steeds u op zo kort mogelijke termijn een eerste afspraak te geven. Op dit moment is er geen wachtlijst, en kan u dus snel een afspraak krijgen. Hou er rekening mee dat u vlugger een afspraak zal kunnen krijgen indien u tijdens de daguren kunt langskomen.